PONÚKAME RIEŠENIA POKRÝVAJÚCE VŠETKY PRIEMYSELNÉ ODVETVIA
 
 • Výrobný priemysel

  Riešenia spoločnosti GE-IP sú úspešne implementované v oblasti automobilového priemyslu, chemického priemyslu, hutníctva, stojárenstva atď. V ďalšej časti nájdete popis úspešných referencií a riešení, ktoré pomohli našim zákazníkom dosiahnuť zlepšenie ich výsledkov.

 • Voda a čistenie odpadových vôd

  Voda. Najvzácnejšia surovina, ktorej význam sme zatiaľ stále nedocenili. Naše riešenia pomáhajú zabezpečiť maximálnu kvalitu vody pre potreby obyvateľstva a samozrejme aj priemyslu. Pozrite si riešenia pre život.

 • Energetika

  Zabezpečenie dostatku energetických zdrojov a bezvýpadkovej prevádzky sú najdôležitejšie úlohy pre zabazpečenie ďalšieho rozvoja ekonomiky a spoločnosti. Vďaka riešeniam v našej ponuke sú tieto úlohy ľahšie dosiahnuteľné. Pozrite sa ako sa to dá.

 • Petrochémia

  V súčastnosti prebieha veľmi tvrdý konkurenčný boj o prežitie medzi podnikmi petrochemického priemyslu. Používanie špičkových technológií umožňujúce maximalizovať efektivitu výroby dáva konkurenčnú výhodu, vďaka ktorej je možné úspešne konkurovať na tomto trhu. Tak ako to robia aj naši zákaznici.